Kyoto Protokolü kriterleri, CO2 emisyon değerleri yüksek olan şirketlere CO2 kredisi kullanma zorunluluğu getirmiş ve bu durum CO2 emisyon ticareti ve borsasın ortaya çıkarmıştır. 1992 yılında, Rio De Janerio’da yapılan Dünya Zirvesi’nde kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) ek olarak, 1997 yılında Japonya’da Kyoto Protokolü kabul edilmiştir ve Protokol 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı basın bildirisine göre: ‘’Kyoto Protokolü gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını 1990 yılına göre %5.2 azaltmalarını öngören bir anlaşmadır.’’ Amaç, altı sera gazının – karbondioksit, metan, nitrous oksit, sülfür heksaşorid, HFC’ler ve PCF’ler 2008-2012 yıllarında 5 yıllık ortalama salınım değerlerini azaltmaktır.

 

Kyoto Protokolünü imzalayan ülkeler arasında;

“CER” – Certified Emission Reductions – Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltımı

Üye ülkeler tarafından uyarlanan, yasallaştırılan ve kontrol edilen CDM (Clean Development Mechanism – Temiz Kalkınma Mekanizması) ile standartlaştırılan Sertifikalar

 

CER Sertifikalar kendi arasında teslim edilme garantisi olan ve olmayan sertifikalar şeklinde 2’ye ayrılır.

Kyoto Protokolü’ne üye olmayan ülkeler için – Türkiye ve ABD gibi- geçerli olan;

 

“VER” – Voluntary Emission Reduction Certificates – Gönüllü Emisyon Azaltımı

Kyoto Protokolü ve bölgesel çalışmalar ile harekete geçirilen ve gönüllü olarak kurulmuş ve izlenebilir programlara yönelik sertifikalar

Karbon Ticaretine Dayali Projeler

Proje Sahipleri

Sera Gazı Azaltımını sağlayan projeleri gerçekleştiren Firmalar veya Devletler:

Yenilenebilir Enerji

Enerji Verimliliği

Metan Depolanması

Ormanlaştırma

Emisyon Azaltımı (Emission Reductions – ERs) oluşturan proje aktiviteleri

Sertifika Alıcıları

Devletler, Firmalar yada projeleri ile VER almak isteyen diğer kuruluş yada bireyler

Yasal anlamda zorunlulukları karşılamak için CER sertifikaları satın alanlar

Gönüllü olarak, halkla ilişkiler amaçlı VER satın almak isteyenler