1. Kurulmuş veya kurulaca Hidroelektrik santrallerin fizibilite analizi ve değerlendirmesi
  2. Hidroelektrik santrallar için saha keşiflerinin yapılıp ön rapor hazırlanması.
  3. Hidroelektrik ve Rüzgardan enerji üreten ünitelerin temin edilip kurulması.
  4. Enerji piyasası kanunu öngördüğü işlem aşamaları hakkında danışmanlık
  5.  Endüstriyel tesislerin Elektrik ve otomasyon Mühendisliği müşavirliği
  6. Endüstriyel tesisler için malzeme temini ve devreye alınması
  7. Endüstriyel tesislerin Elektrik Dağıtım Sistem Tasarımı