Serbest Tüketicilerin enerji tedariki yapabileceği tedarikçiler aşağıdaki gibidir:

Otoprodüktörler,

Üretim Şirketleri,

Toptan Satış Şirketleri (TETAŞ, Özel Toptan Satış Şirketleri gibi.),

Perakende Satış Şirketleri,

Tedarikçilerin enerji/kapasite sağlayamadığı durumlarda bölgelerindeki perakende satış l

isansına sahip dağıtım şirketlerinden son kaynak anlaşmaları kapsamında enerji/kapasite alabilir.

Ayrıca; Gerçek veya tüzel kişilerin, otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir tüzel kişinin ortağı olması veya bir organize sanayi bölgesinde yer alması serbest tüketici niteliği kazanmalarından doğan tedarikçilerini seçme haklarını ortadan kaldırmaz.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.7 4 nci şık)