“Serbest Tüketici”, Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen tüketim miktarından daha fazla elektrik tüketen ve bu sayede istediği firmadan elektrik tedarik edebilme hakkına sahip elektrik abonesini ifade eder. EPDK tarafından belirlenen minimum tüketim miktarına da serbest tüketici limiti denir. Serbest tüketici limiti her yıl ocak ayında yeniden belirlenir ve duyurulur.

2018 yılı için belirlenen serbest tüketici limiti yıllık 2000 kWh’tir. 2000 kWh de aylık ortalama 75 TL’lik fatura tutarına denk gelir. Daha rahat anlaşılabilmesi için aylık ortalama fatura tutarına göre ifade edilse de, abonenin serbest tüketici olup olmadığını belirlemek için tutara değil toplam tüketime bakılmaktadır. Yani bazı aylar 75’TL’den çok daha düşük bir fatura ödeniyor olsa bile toplam tüketime bakıldığı için abone, serbest tüketici hakkını kaybetmez.

Serbest tüketiciler, bölgesinde görevli elektrik dağıtım şirketi dışında herhangi bir elektrik şirketinden hizmet alabilirler. Bu sayede elektriği daha hesaplı ve avantajlı kullanırlar. Tüketim miktarlarına göre kendilerine sunulan avantajlı teklifleri inceleyip, kendilerine en uygun fiyat veya tarifeyi tercih edebilirler.

Tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici ikili anlaşma yapmadan önce bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini yeni tedarikçisine belgelemek zorundadır.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.7 5 nci şık)

Serbest tüketici kapsamında yer alan tüketicilerin tedarikçisini seçme hakkını kullanmaları halinde; ortak veya birden fazla tüketim noktasındaki tüketici sayaçlarının, Kurum tarafından yayımlanan tebliğe uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaçlar olması zorunludur.(Kaynak: Serbest Tüketici Yönetmeliği Md.5 4 nci şık)